Trúfaš si odhaliť tajomstvá a objaviť skryté poklady?

Uhádneš komu patril tento banícky zápisník?